logo erasmus
EYES_logo

Projekt EYES

Młodzi aktywnymi uczestnikami planowania energetycznego i klimatycznego w mieście

Czym jest EYES?

EYES to międzynarodowy projekt EYES finansowany z programu ERASMUS+ realizowany przez miasta z 6 krajów UE. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania osób młodych (18-29 lat) w działania miasta na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian.

Zmiany klimatu to wyzwanie dla całego świata, które szczególnie wpływa na życie młodych pokoleń. Młode pokolenia nie mają zwykle głosu w sprawie planowania energetycznego i klimatycznego, i pozostają do pewnego stopnia odizolowane. Ponadto wrażliwe grupy społeczne, mające większe trudności z reprezentowaniem swojego stanowiska prawdopodobnie bardziej odczują skutki zmian klimatu. W związku z tym młodzi ludzie ze szczególnie wrażliwych społeczności stanowią sektor społeczny, do którego trudno dotrzeć.

Powstała w ramach projektu Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu powstała z myślą o rozwoju ambicji i kompetencji oraz aktywnym włączeniu młodego pokolenia w kształtowanie dalszego rozwoju Cieszyna.

europe-drapeaux

Konsorcjum projektowe tworzą partnerzy z 6 eurpejskich krajów:

spainEcoserveis i Urząd Miasta w Granollers  – Hiszpania
denmarkEC Network i EUC Syd  – Dania;

franceAgence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon) – Francja
italyAgenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA) – Italia
bulgariaUnion of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA) – Bułgaria
polandStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) – pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r. współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu.

Nasza sieć zrzesza kilkadziesiąt miast i gmin z całej Polski, będących liderami zrównoważonego rozwoju oraz członków wspierających – firmy branżowe. Należy do europejskiej sieci miast „Energy Cities”, mającej siedzibę w Besançon we Francji.

Od 2009 r. działamy jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca Porozumienie Burmistrzów aktywnie promując tę europejską inicjatywę i pomagając polskim sygnatariuszom w realizacji ich celów i zobowiązań.

Cieszyn (35 000 mieszkańców) to malownicze miasto położone w południowej części Polski, przy granicy z Czechami. Jest głównym miastem powiatu cieszyńskiego i siedzibą Euroregionu Śląsk Cieszyński. Mimo niewielkiej powierzchni (28,61 km²) jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, administracyjnym i edukacyjnym z oddziałami dwóch dużych uniwersytetów (Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Biznesu). To także ważna część obszaru przemysłowego Bielska-Białej. Obecnie lokalna gospodarka opiera się na handlu, usługach i turystyce. Położenie u podnóża Beskidu Śląskiego i atrakcyjne historycznie centrum przyciągają do miasta coraz więcej turystów, dlatego władze lokalne przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska Cieszyna oraz jego walorów przyrodniczych i kulturowych. Mają też ambicje przyjąć wiodącą rolę w transformacji zrównoważonej energii. W mieście działa stanowisko Głównego Energetyka Miasta, wdrażany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obejmujący zestaw środków mających na celu zmniejszenie zużycia energii i powiązanych emisji zanieczyszczeń powietrza. Miasto bierze też udział w kilku innych inicjatywach przyjaznych dla klimatu.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"?

Pozyskujemy fundusze na partnerskie projekty i działania z zakresu efektywności  energetycznej, ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej i współpracujemy z ponad 70 partnerami z 25 krajów.

Zorganizowaliśmy ponad 200 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów współfinansowanych z programów międzynarodowych i krajowych.

Prowadzimy wymianę doświadczeń promując innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania.

 przeszkoliliśmy około 6 tys. przedstawicieli samorządów, NGO, instytucji naukowych, finansowych i firm konsultingowych.

Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod i praktyk, które mają na celu promocję edukacji integrującej środowiska młodzieżowe

friend-student-happiness-college

Cel projektu

Celem projektu jest  zwiększenie zaangażowania osób młodych (18-28 lat) w działania miasta na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. W ramach projektu powołano Radę Młodych ds. Klimatu, zrzeszającą młodych ludzi (w wieku 18-29 lat) z myślą o rozwoju ich ambicji i kompetencji w obszarze lokalnego planowania klimatycznego. Prace Rady wspiera Zespół Ekspercki składający się z kluczowych lokalnych specjalistów i interesariuszy.

Cel główny

Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod i praktyk, które mają na celu promocję edukacji integrującej środowiska młodzieżowe

Cel szczegółowy

Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, pogłębianie wiedzy, umiejętności rozumienia i poczucia tożsamości w odniesieniu do wartości i praw podstawowych

Zadania

jakie podejmuje Rada Młodych ds. Klimatu

W ramach prac Rady, członkowie mają możliwość podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez UDZIAŁ w serii inspirujących wydarzeń (debat, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań…), a także nawiązują AKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ z Urzędem Miasta Cieszyn na rzecz ochrony klimatu w Cieszynie.

Zwiększenie wiedzy członków Rady nt. zmian klimatu, najważniejszych wyzwań klimatycznych oraz partycypacji społecznej

Projekt badawczy – badanie ankietowe

Projekt pilotażowy – kampania edukacyjna prowadzona na Instagramie.

Rekomendacje dla władz miasta

Projekt dotyczy dwóch głównych wyzwań:

  • Zwalczenie nierówności w edukacji i reprezentacji publicznej różnych grup młodych ludzi.

  • Zwalczenie marginalizacji grup społecznych, do których trudno dotrzeć, a którzy są narażeni na zmiany klimatu bardziej niż inni.

Aktualności

Najnowsze wiadomości i artykuły. Zostań na bieżąco i śledź działania Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu!

Social media

bądź na bieżąco

Zobacz co nowego w projekcie obserwując profil Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu na Facebooku!

Poznaj EYES na Youtube

2 years ago
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Cieszyn

Młodzież z Cieszyna nie poddaje się nawet w tym ciężkim czasie i przygotowuje się do piątkowego strajku on-line!
👏👏👏
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Cieszyn

5 dni do strajku
#climatestrikeonline #namiarekryzysu #namiarękryzysu #digitalstrike #msk #extinctionrebellion #earth #gretathunberg #eco #climatestrike #strike #fightforfuture @mlodziezowystrajkklimatyczny @extinctionrebellionpolska @msk.katowice

3 years ago
Ecoserveis en la COP25: Es tiempo de actuar – ECOSERVEIS

📣🔝O naszym projekcie coraz głośniej!

Hiszpański partner Ecoserveis, który odpowiada za koordynację Rady Młodych w Granollers (ESP)🇪🇸, opowie na forum #COP25 w Madrycie o naszej inicjatywie angażowania młodych ludzi 👥 w lokalną 🏡 politykę klimatyczną - o projekcie EYES! 🍃

📆 12 grudnia w Zielonej Strefie #COP25 zorganizują oni warsztaty dla młodzieży, podmiotów publicznych i prywatnych zainteresowanych kształtowaniem polityki klimatycznej, podczas ... See more

Ecoserveis en la COP25: Es tiempo de actuar Actualidad Blog by Web Ecoserveis hace 19 horas Desde hoy 2 de diciembre y a lo largo de 10 días, Madrid acoge una cumbre vital para decidir nuestro futuro y el del planeta: la Cumbre de Naciones Unidas por el Cambio Climático 2019. También conocida com...

3 years ago
Photos from Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu - Project EYES Poland's post

🆙📣25 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Młodych ds. Klimatu w cieszyńskim ratuszu🏫.
Podczas spotkania rozmawialiśmy o przyczynach i konsekwencjach zmian klimatu i wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie jak możemy złagodzić ich skutki.🍃 Określiliśmy też najważniejsze obszary działania i zadania dalszych prac Rady Młodych.🔜
Wciąż poszukujemy młodych, zainteresowanych zagadnieniami ochrony klimatu osób, które chcą mieć wpływ na to jak ... See more

Kontakt i partnerzy

business-people

Rezultaty

W trakcie realizacji projektu śledź stronę internetową, gdzie umieszczane będą kolejne kroki, działania i rezultaty.

Pliki do pobrania:

Close Menu