logo erasmus
EYES_logo

Projekt EYES

Młodzi aktywnymi uczestnikami planowania energetycznego i klimatycznego w mieście

Czym jest EYES?

EYES to międzynarodowy projekt EYES finansowany z programu ERASMUS+ realizowany przez miasta z 6 krajów UE. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania osób młodych (18-29 lat) w działania miasta na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian.

Zmiany klimatu to wyzwanie dla całego świata, które szczególnie wpływa na życie młodych pokoleń. Młode pokolenia nie mają zwykle głosu w sprawie planowania energetycznego i klimatycznego, i pozostają do pewnego stopnia odizolowane. Ponadto wrażliwe grupy społeczne, mające większe trudności z reprezentowaniem swojego stanowiska prawdopodobnie bardziej odczują skutki zmian klimatu. W związku z tym młodzi ludzie ze szczególnie wrażliwych społeczności stanowią sektor społeczny, do którego trudno dotrzeć.

Powstała w ramach projektu Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu powstała z myślą o rozwoju ambicji i kompetencji oraz aktywnym włączeniu młodego pokolenia w kształtowanie dalszego rozwoju Cieszyna.

europe-drapeaux

Konsorcjum projektowe tworzą partnerzy z 6 eurpejskich krajów:

spainEcoserveis i Urząd Miasta w Granollers  – Hiszpania
denmarkEC Network i EUC Syd  – Dania;

franceAgence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon) – Francja
italyAgenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA) – Italia
bulgariaUnion of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA) – Bułgaria
polandStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) – pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r. współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu.

Nasza sieć zrzesza kilkadziesiąt miast i gmin z całej Polski, będących liderami zrównoważonego rozwoju oraz członków wspierających – firmy branżowe. Należy do europejskiej sieci miast „Energy Cities”, mającej siedzibę w Besançon we Francji.

Od 2009 r. działamy jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca Porozumienie Burmistrzów aktywnie promując tę europejską inicjatywę i pomagając polskim sygnatariuszom w realizacji ich celów i zobowiązań.

Cieszyn (35 000 mieszkańców) to malownicze miasto położone w południowej części Polski, przy granicy z Czechami. Jest głównym miastem powiatu cieszyńskiego i siedzibą Euroregionu Śląsk Cieszyński. Mimo niewielkiej powierzchni (28,61 km²) jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, administracyjnym i edukacyjnym z oddziałami dwóch dużych uniwersytetów (Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Biznesu). To także ważna część obszaru przemysłowego Bielska-Białej. Obecnie lokalna gospodarka opiera się na handlu, usługach i turystyce. Położenie u podnóża Beskidu Śląskiego i atrakcyjne historycznie centrum przyciągają do miasta coraz więcej turystów, dlatego władze lokalne przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska Cieszyna oraz jego walorów przyrodniczych i kulturowych. Mają też ambicje przyjąć wiodącą rolę w transformacji zrównoważonej energii. W mieście działa stanowisko Głównego Energetyka Miasta, wdrażany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obejmujący zestaw środków mających na celu zmniejszenie zużycia energii i powiązanych emisji zanieczyszczeń powietrza. Miasto bierze też udział w kilku innych inicjatywach przyjaznych dla klimatu.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"?

Pozyskujemy fundusze na partnerskie projekty i działania z zakresu efektywności  energetycznej, ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej i współpracujemy z ponad 70 partnerami z 25 krajów.

Zorganizowaliśmy ponad 200 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów współfinansowanych z programów międzynarodowych i krajowych.

Prowadzimy wymianę doświadczeń promując innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania.

 przeszkoliliśmy około 6 tys. przedstawicieli samorządów, NGO, instytucji naukowych, finansowych i firm konsultingowych.

Developing and implementing innovative methods and practices to foster inclusive education and/or youth environments in specific contexts

friend-student-happiness-college

Cel projektu

Celem projektu jest  zwiększenie zaangażowania osób młodych (18-28 lat) w działania miasta na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. W ramach projektu powołano Radę Młodych ds. Klimatu, zrzeszającą młodych ludzi (w wieku 18-29 lat) z myślą o rozwoju ich ambicji i kompetencji w obszarze lokalnego planowania klimatycznego. Prace Rady wspiera Zespół Ekspercki składający się z kluczowych lokalnych specjalistów i interesariuszy.

General Objective

Developing and implementing innovative methods and practices to foster inclusive education and/or youth environments in specific contexts

Specific Objectives

Enhancing the acquisition of social and civic competences, fostering knowledge, understanding and ownership of values and fundamental rights

Zadania

jakie podejmuje Rada Młodych ds. Klimatu

W ramach prac Rady, członkowie mają możliwość podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez UDZIAŁ w serii inspirujących wydarzeń (debat, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań…), a także nawiązują AKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ z Urzędem Miasta Cieszyn na rzecz ochrony klimatu w Cieszynie.

Zwiększenie wiedzy członków Rady nt. zmian klimatu, najważniejszych wyzwań klimatycznych oraz partycypacji społecznej. 

Projekt badawczy – badanie ankietowe

Projekt pilotażowy – kampania edukacyjna prowadzona na Instagramie.

Przygotowanie rekomendacji dla Urzędu Miasta Cieszyna i stworzenie stałego ciała doradczego.

Projekt dotyczy dwóch głównych wyzwań:

  • Zwalczenie nierówności w edukacji i reprezentacji publicznej różnych grup młodych ludzi.

  • Zwalczenie marginalizacji grup społecznych, do których trudno dotrzeć, a którzy są narażeni na zmiany klimatu bardziej niż inni.

Aktualności

Najnowsze wiadomości i artykuły. Zostań na bieżąco i śledź działania Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu!

Social media

bądź na bieżąco

Zobacz co nowego w projekcie obserwując profil Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu na Facebooku!

Poznaj EYES na Youtube

8 months ago
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Cieszyn

Młodzież z Cieszyna nie poddaje się nawet w tym ciężkim czasie i przygotowuje się do piątkowego strajku on-line!
👏👏👏
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Cieszyn

5 dni do strajku
#climatestrikeonline #namiarekryzysu #namiarękryzysu #digitalstrike #msk #extinctionrebellion #earth #gretathunberg #eco #climatestrike #strike #fightforfuture @mlodziezowystrajkklimatyczny @extinctionrebellionpolska @msk.katowice

11 months ago
Ecoserveis en la COP25: Es tiempo de actuar – ECOSERVEIS

📣🔝O naszym projekcie coraz głośniej!

Hiszpański partner Ecoserveis, który odpowiada za koordynację Rady Młodych w Granollers (ESP)🇪🇸, opowie na forum #COP25 w Madrycie o naszej inicjatywie angażowania młodych ludzi 👥 w lokalną 🏡 politykę klimatyczną - o projekcie EYES! 🍃

📆 12 grudnia w Zielonej Strefie #COP25 zorganizują oni warsztaty dla młodzieży, podmiotów publicznych i prywatnych zainteresowanych kształtowaniem polityki klimatycznej, podczas ... See more

Ecoserveis en la COP25: Es tiempo de actuar Actualidad Blog by Web Ecoserveis hace 19 horas Desde hoy 2 de diciembre y a lo largo de 10 días, Madrid acoge una cumbre vital para decidir nuestro futuro y el del planeta: la Cumbre de Naciones Unidas por el Cambio Climático 2019. También conocida com...

12 months ago
Photos from Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu - Project EYES Poland's post

🆙📣25 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Młodych ds. Klimatu w cieszyńskim ratuszu🏫.
Podczas spotkania rozmawialiśmy o przyczynach i konsekwencjach zmian klimatu i wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie jak możemy złagodzić ich skutki.🍃 Określiliśmy też najważniejsze obszary działania i zadania dalszych prac Rady Młodych.🔜
Wciąż poszukujemy młodych, zainteresowanych zagadnieniami ochrony klimatu osób, które chcą mieć wpływ na to jak ... See more

Kontakt i partnerzy

business-people

Rezultaty

W trakcie realizacji projektu śledź stronę internetową, gdzie umieszczane będą kolejne kroki, działania i rezultaty.

Close Menu