Pierwsze spotkanie Rady Młodych ds. Klimatu w Cieszynie

Pierwsze spotkanie Rady Młodych ds. Klimatu w Cieszynie

25 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Młodych ds. Klimatu w cieszyńskim ratuszu. Młodzieżowych członków Rady na spotkaniu przywitał Zastępca Burmistrza Przemysław Major oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Po inspirującym wprowadzeniu Pani Joanny Wis-Bielewicz ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, które zapoznało uczestników z przyczynami i konsekwencjami zmiany klimatu, zgromadzeni wzięli udział w sesji warsztatowej, podczas której rozmawiali o skutkach zmiany klimatu na tle lokalnym oraz szukali odpowiedzi na pytanie jak można je złagodzić. Następnie przedstawiciel Urzędu Miejskiego Pan Eryk Stępień przedstawił zebranym priorytety i działania Cieszyna na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian klimatu.

W szczegóły realizacji projektu EYES, w ramach którego powstała Rada Młodych, wprowadziła uczestników spotkania Pani Patrycja Płonka, po której wystąpieniu członkowie Rady i przedstawiciele Urzędu Miejskiego określili najważniejsze obszary działania i dalsze zadania Rady Młodych.

This Post Has One Comment

  1. Bonjour, ceci est un commentaire.
    Pour débuter avec la modération, la modification et la suppression de commentaires, veuillez visiter l’écran des Commentaires dans le Tableau de bord.
    Les avatars des personnes qui commentent arrivent depuis Gravatar.

Leave a Reply

Close Menu