Rozmowy o klimacie: globalne wyzwanie i lokalne działania

Rozmowy o klimacie: globalne wyzwanie i lokalne działania

Pierwsze warsztaty dla członków Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu pt. „Rozmowy o klimacie: globalne wyzwanie i lokalne działania” przyciągnęły sporo uczestników. W wydarzeniu, które odbyło się 20 grudnia 2019 r. poza członkami stałymi Rady brali udział również przedstawiciele Zespołu Ekspertów z Urzędu Miasta w Cieszynie. Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników na temat zmian klimatu, a także zainicjowanie dyskusji na temat ich wpływu na lokalną sytuację. Po kilku wprowadzających prezentacjach uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania:

  • Zmiany klimatu: co wiemy o tym zjawisku? Jakie są jego skutki dla Cieszyna i jego obywateli?
  • Ślad węglowy: czy znasz swój ślad węglowy? Jak można go zmniejszyć?
  • Młodzież dla klimatu: jak młodzi obywatele mogą walczyć o lepszy klimat – lokalnie i globalnie?

Z myślą o dalszych działaniach, które obejmują zaplanowanie własnej kampanii budującej świadomość klimatyczną, członkowie Rady stworzyli też w grupach sylwetki 3 modelowych młodych mieszkańców miasta – Michała, Sebastiana i Laury, wskazując ich zainteresowania, hobby, aktualną wiedzę nt. zmian klimatu i już podejmowane pro-ekologiczne działania. Dzięki określeniu ich typowych zachowań możliwe było wyliczenie śladu węglowego dla wybranego z nich przy użyciu narzędzia dostępnego on-line. W kolejnej części spotkania, korzystając z innego kalkulatora skupiającego się na śladzie węglowym produktów spożywczych uczestniczy warsztatów wyliczyli ślad węglowy dla wybranego dania typowego dla Cieszyna, którym okazała się „kanapka cieszyńska” ze śledziem.

W ostatniej części warsztatów uczestnicy pracowali nad pomysłami, gdzie spotkać i jak dotrzeć do młodego mieszkańca Cieszyna, aby pogłębić jego wiedzę na temat klimatu i zaangażować go we wspólne pro klimatyczne działania.

Omówiono też przykłady dobrych kampanii edukacyjnych, a przedstawiciele Młodzieżowego Strajku na rzecz Klimatu opowiedzieli o swoich działaniach pozostałym uczestnikom. Podczas dyskusji uczestnicy wskazali również kwestie klimatyczne, które są dla nich szczególnie ważne, oraz negatywne skutki zmian klimatu, które są szczególnie uciążliwe w kontekście lokalnym.

Leave a Reply

Close Menu