Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

W dniu 15 stycznia 2020 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia odwiedzili Uniwersytet Śląski w Cieszynie, aby promować projekt EYES i zachęcić studentów do włączenia się w działania powołanej w jego ramach Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu. Na stoisku projektowym rozłożonym w hallu budynku głównego można było zapoznać się z ideą i działaniami przewidzianymi w ramach projektu, a także spróbować samodzielnie rozpoznać najważniejsze fakty i mity dotyczące zmian klimatu. Zorganizowano również spotkanie ze studentami, podczas którego można było dowiedzieć się więcej na tema zadań Rady oraz poszerzyć wiedzę na temat zmieniającego się klimatu. Nie zabrakło też czasu na dyskusję o nurtujących młodych ludzi problemach związanych ze zmianami klimatu, w tym negatywnych skutkach tych zmian, które obserwują w swoim mieście.

Leave a Reply

Close Menu